Ako zvýšiť PRESTÍŽ

How to elevate PRESTIGE

Požičajte si umelecké diela / Borrow the art works

Nechcete investovať do nákupu umeleckých diel, ale chcete zaujať? Prineste umelecké diela do Vašich priestorov za minimum nákladov ich požičaním. 

Don’t want to invest in purchasing artworks but still want to impress? Bring artworks to your space at a minimal cost by borrowing them.

Inšpirujte sa úspešným príkladom

Pozrite si výstavu ABSTRACT VIVID FLOWERS inštalovanú v reštaurácii Quinto-fori, ktorá zvýšila prestíž priestorov. Hodnota vystavenej zbierky je € 5500,-. Mesačné náklady vystavenia tejto zbierky sú € 220,-, doba trvania zapožičania diel 3 mesiace.

Get inspired by a successful story

Check out the ABSTRACT VIVID FLOWERS exhibition installed at Quinto-fori restaurant, which has elevated the prestige of the space. The value of the exhibited collection is €5500,-. The monthly cost of exhibiting this collection is €220,- , the duration of the artwork loan is three months