Žiarivo Cool Príroda
Videli ste niekedy svetlušky? Esencia týchto malých tvorov prestupuje dielami série
INCANDESCENTLY COOL NATURE
Jar 2024

precision of german LEICA for photographs
different point of view for paintings

KOLIBRI GALLERY

art art is art
is art art, yes

Deväť veľkoformátových diel 150 x 150 cm zachytávajúcich známe či menej známe výjavy z Ďurkovca jedinečným spôsobom tak. Pozorovateľ bude musieť skúmať jednotlivé scény, ktoré nie sú zrejmé v prvej impresii. Zážitok bude znásobený inštaláciou v miestnoti, ktorá sa v intervaloch ponorí do tmy, aby efekt svetlušiek ohromil divákov a obrazy nadobudli nové kontúry.

ENG: Nine large-format pieces measuring 150 x 150 cm, capturing familiar or lesser-known scenes from Ďurkovec in a unique way. Observers will have to explore each scene, which may not be immediately apparent in their first impression. The experience will be intensified by an installation in a room that periodically plunges into darkness, stunning viewers with the firefly effect and giving the paintings new contours.

INCANDESCENTLY COOL NATURE SERIES, number 2

V ENG:
INCANDESCENTLY COOL NATURE SERIES
Have you ever seen a firefly? There is a sense of these little creatures in artworks which are being created and will be presented in Spring 2024.

Jednotlivé diela zo série budú k dipospozícii po výstave

The individual pieces from the series will be available for purchase after the exhibition.

Zapožičajte si sériu Abstract Vivid Flowers aj Vy!

Originálne umelecké fotografie vo Vašich priestoroch!

Sprístupnite umenie ostatným.

.