KOLIBRI GALLERY

Prinášame nový model galerijnej činnosti so zapožičaním unikátnych diel s možnosťou zakúpenia do priestorov súkromných a verejných inštitúcií, reštaurácií, hotelov a pod. Disponujeme zbierkou  jedinečných abstraktných fotografií.

ENG: We are introducing a new model of gallery activity, which involves borrowing unique artworks with the possibility of purchase for private and public institutions, restaurants, hotels, and more. We have a collection of one-of-a-kind abstract photographs.  

Jedinečný model galerijnej činnosti

V našej zbierke máme unikátne fotografie, ktoré dodávajú priestoru moderný nádych. Zároveň prepožičajú dotyk nevšednosti aj priestorom, ktoré volajú po súčasnosti. Or just enjoy looking at interesting and beautiful photographs in gallery section.

In our collection, we have unique photographs that bring a modern touch to the space. At the same time, they lend a touch of unusualness to spaces that call for contemporaneity.

Leica

Použitie kvalitného tela Leica M10 s presnými Leica objektívmi dodáva finálnemu produktu osobitý šmrnc.
Using high-end Leica M10 body with precise Leica lenses give special touch to final.

Canon Pro Printer

Abstraktné fotografie sú tlačené výhradne vo formate cca A1. Tlač je vysokej kvality inovatívnym atramentom.
Abstract photographs are exclusively printed appox. A1 format. Prints are hight quality with innovative pigment inks.

Fujiflm

Špeciálna simulácia filmu Acros dodáva fotografiám jedinečný kontrast.
Special Acros Film Simulation gives unique contrast to the photographs.

Maľba / Paintings

Veľkoformátové diela a plastiky sa práve pripravujú, aby mohli byť predstavené svetu.
Large format paintings and objects are being prepared to be introduced to the world.

Nechajte sa inšpirovať / Get inspired

Creative part of the personality

Janka

The Head of Creativity

KOLIBRI

Founder of KOLIBRI GALLERY

Add Your H

Add Your Hea
bbb

Podkrivacká

Artist, Designer = All in one

Do celého sveta / Worldwide Shipping

Predaj diel celosvetovo.
Selling worldwide.

Najvyššia kvalita / Best Quality

Vždy to najlepšie a vytvorené vášňou.
Always the best created with passion.

Jedinečné diela / Unique artworks

Sme hrdí na to, čo vytvárame.
We are proud of producing such amazing artworks.

Investment / Investícia

Investícia do umenia ho podporuje a rozvíja.
Investing in art supports and develops it.